Εξειδίκευση & Αξιοπιστία | 40 Χρόνια

Ασφάλιση Εξοχικού

Ασφάλιση Εξοχικού | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ασφάλιση Εξοχικού | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ασφάλιση Εξοχικού

Συγκρίνουμε 21 ασφαλιστικές & σας προτείνουμε
τo πληρέστερο & πιο οικονομικό πρόγραμμα ασφάλισης για το εξοχικό σας!

Δείτε αναλυτικά…

Καλύψεις

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από Δάσος, Θάμνους, Αγρούς
 • Κεραυνός
 • Βραχυκύκλωμα
 • Καπνός
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Ζημιές Πυρόσβεσης
 • Προστασία Υπασφάλισης
 • Κατεδάφιση Ερειπίων
 • Θραύση Τζαμιών
 • Aστική Ευθύνη προς Τρίτους
  από Φωτιά

 

 • Κλοπή
 • Ζημιές Κλεφτών στο Κτήριο
 • Θραύση Σωληνώσεων
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα
 • Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
 • Τρομοκρατικές & Κακόβουλες Ενέργειες
 • Απώλεια Ενοικίων
 • Προσωρινή Κάλυψη Περιεχομένου
 • Αστική Ευθύνη Μισθωτή προς Ιδιοκτήτη από Φωτιά

 

 • Ειδικών Κτισμάτων (bbq, πέργκολες κ.α)
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Αξία Αντικατάστασης με Καινούριο
 • Στάσεις, Απεργίες, Ταραχές
 • Έξοδα Διαμονής σε Ξενοδοχείο
 • Έξοδα Μετακόμισης

Απαλλαγές

 • Βραχυκύκλωμα: 150€
 • Θραύση Σωληνώσεων: 10% με min 700€
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα: 10%
  με min 700€

 

 • Θραύση Τζαμιών: 150€
 • Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός: 10% με min 700€
 • Κλοπή: 10% με min 600€

Ασφάλιστρα

 • 1€/m² το Χρόνο!
 • Παράδειγμα: Εξοχικό 80 τμ ασφαλίζεται με 80€ το Xρόνο!

Όλοι οι Τρόποι Πληρωμής: Μήνα – Τρίμηνο – Εξάμηνο – Χρόνο

Προαιρετικές Καλύψεις: Σεισμός, Αιφνίδια Καθίζηση – Κατολίσθηση Εδάφους

Σας αποστέλλουμε Αναλυτική Προσφορά Ασφάλισης χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σας

Σας προτείνουμε
την λύση που χρειάζεστε!