Εξειδίκευση & Αξιοπιστία | 40 Χρόνια

Ασφάλιση Μόνιμης Κατοικίας

Ασφάλιση Σπιτιού

Έχουμε τις καλύτερες τιμές & λύσεις, διότι συγκρίνουμε 21 ασφαλιστικές, για να εξασφαλίσουμε το σπίτι σας, που αποκτήσατε με κόπο, είτε έχετε στεγαστικό δάνειο είτε όχι. Δείτε πιο κάτω αναλυτικά…

Οφέλη

 

 • Προστατεύετε οικονομικά τους κόπους μιας ζωής
 • Ιδανικός συνδυασμός πολλαπλών καλύψεων
 • Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ασφάλισης
 • Ξεκάθαρο συμβόλαιο
Καλύψεις

Σας προτείνουμε την λύση που χρειάζεστε!

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Έκρηξη. Καλύπτονται και οι ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης από έκρηξη έως 3.000€
 • Βραχυκύκλωμα με & χωρίς εστία φωτιάς σε Α κίνδυνο έως 3.000€. Απαλλαγή 150€
 • Ζημιές κλεφτών στο κτήριο έως 1.500€
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα. Απαλλαγή 10% με min 250€ ή 500€
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός. Απαλλαγή 10% με min 250€ ή 500€
 • Θραύση σωληνώσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης έως 30 έτη. Απαλλαγή 10% με min 250€ ή 500€
 • Καλύπτονται και οι δαπάνες των διερευνητικών εργασιών για την αναζήτηση της αιτίας της θραύσης σωληνώσεων έως 1.500€.
 • Κλοπή από διάρρηξη ή αναρρίχηση ή αντικλείδι, εφόσον ασφαλίζεται και το περιεχόμενο του κτηρίου. Απαλλαγή 10% με min 350€
 • Ληστεία χρημάτων (μετρητών) με άσκηση ή απειλή άσκησης βίας έως 500€, εφόσον ασφαλίζεται και το περιεχόμενο του κτηρίου
 • Ζημιές κλεφτών στο περιεχόμενο έως 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
 • Τρομοκρατικές & κακόβουλες ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ' αυτών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές προς τρίτους από πυρκαγιά έως 15.000€
 • Αξία αντικατάστασης κτηρίου με καινούριο έως 35 ετών
 • Προστασία υπασφάλισης έως 10%
 • Θραύση καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών ή παραθύρων έως 1.000€. Απαλλαγή 300€
 • Πτώση δέντρων, κλαδιών, ηλεκτρικών στύλων
 • Αποκομιδή ερειπίων κατεδάφισης έως 10%
 • Δαπάνες αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς έως 5.000€
 • Σεισμός. Απαλλαγή 2%

Όλες οι προαναφερόμενες καλύψεις παρέχονται σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου.

Κόστος

Σπίτι 80 τ.μ. εξασφαλίζεται με όλες αυτές τις καλύψεις μόνο με 88€ το χρόνο!

Προαιρετικά, μπορεί να ασφαλιστεί και το περιεχόμενο (έπιπλα, οικοσκευή κ.α.).

Σας αποστέλλουμε αναλυτική προσφορά ασφάλισης χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σας!

Πάρτε προσφορά