Εξειδίκευση & Αξιοπιστία | 40 Χρόνια

Ασφάλιση Μόνιμης Κατοικίας

Ασφάλιση Μόνιμης Κατοικίας | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ασφάλιση Μόνιμης Κατοικίας | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ασφάλιση Σπιτιού

Συγκρίνουμε 21 ασφαλιστικές & σας προτείνουμε
λύσεις πάνω στις δικές σας ανάγκες & οικονομικές δυνατότητες!

Δείτε αναλυτικά…

Καλύψεις

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Σεισμός
 • Κεραυνός
 • Βραχυκύκλωμα
 • Καπνός
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Προστασία Υπασφάλισης
 • Aστική Ευθύνη προς Τρίτους
  από Πυρκαγιά
 • Ζημιές Κλεφτών στο Κτήριο
 • Θραύση Σωληνώσεων
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα
 • Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
 • Τρομοκρατικές & Κακόβουλες Ενέργειες
 • Πτώση Δέντρων
 • Έξοδα Περιορισμού Ζημιάς
 • Κατεδάφιση Ερειπίων
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Αξία Αντικατάστασης με Καινούριο
 • Στάσεις, Απεργίες, Ταραχές
 • Θραύση Τζαμιών

Απαλλαγές

 • Βραχυκύκλωμα: 150€
 • Σεισμός: 2% επί του ασφαλ. κεφαλαίου
 • Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα: 10%
  με min 700€
 • Θραύση Τζαμιών: 150€
 • Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός, Θραύση Σωληνώσεων: 10% με min 700€

Ασφάλιστρα

 • 1,10€/m² το Χρόνο!
 • Παράδειγμα: Κατοικία (κτήριο) 80 τμ ασφαλίζεται με 88€ το Χρόνο!

Όλοι οι Τρόποι Πληρωμής: Μήνα – Τρίμηνο – Εξάμηνο – Χρόνο

Προαιρετικές Καλύψεις: Περιεχόμενο (έπιπλα, οικοσκευή κ.α.), Λοιπές Μεμονωμένες Καλύψεις

Το πρόγραμμα παρέχεται σε μόνιμες κατοικίες με ή χωρίς στεγαστικό δάνειο.

Σας αποστέλλουμε Αναλυτική Προσφορά Ασφάλισης χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σας

Σας προτείνουμε
την λύση που χρειάζεστε!