Εξειδίκευση & Αξιοπιστία | 40 Χρόνια

Ασφάλιση Περιεχομένου Κατοικίας

Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού

Είναι δύσκολο να θυμάστε πόσα πράγματα (έπιπλα, συσκευές, αντικείμενα κ.α.) έχετε σπίτι σας & πόσο σας κόστισαν για να τα αποκτήσετε. Είναι εύκολο όμως, να τα εξασφαλίσετε και… να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Εμείς, έχουμε τις καλύτερες τιμές & λύσεις… και για την ασφάλιση του περιεχομένου του σπιτιού σας, διότι συγκρίνουμε 21 ασφαλιστικές. Δείτε πιο κάτω αναλυτικά…  

Οφέλη
 • Άμεση αντικατάσταση των κατεστραμμένων αντικειμένων σας λόγω ζημιάς (πχ φωτιά, βραχυκύκλωμα, κλοπή κ.α.)
 • Ιδανικός συνδυασμός πολλαπλών καλύψεων
 • Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ασφάλισης
 • Εγγύηση χρόνου αποζημίωσης
 • Αξία αντικατάστασης με καινούριο
 • Ξεκάθαρο συμβόλαιο
Καλύψεις

Σας προτείνουμε την λύση που χρειάζεστε!

 • Φωτιά
 • Φωτιά από δάσος
 • Ζημιές κατάσβεσης
 • Άμεση & έμμεση πτώση κεραυνού
 • Καπνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Βραχυκύκλωμα με & χωρίς εστία φωτιάς χωρίς όριο. Απαλλαγή 150€
 • Κλοπή από διάρρηξη ή αναρρίχηση ή αντικλείδι με αποζημίωση από το 1ο ευρώ
 • Ζημιές κλεφτών στο περιεχόμενο
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Ληστεία χρημάτων (μετρητών) & τιμαλφών
 • Θραύση σωληνώσεων
 • Κάλυψη σε αξία καινούριου 
 • Τρομοκρατικές & κακόβουλες ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Κάλυψη αστικής ευθύνης του ενοικιαστή προς τον ιδιοκτήτη του σπιτιού για υλικές ζημιές από φωτιά ή έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων εξ' αυτών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Κάλυψη των εξόδων προσωρινής παραμονής του ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο λόγω ζημιάς στα ασφαλισμένα αντικείμενα, πχ από φωτιά, έως 5.000€
 • Καθίζηση & κατολίσθηση εδάφους
 • Θραύση καθρεπτών, κρυστάλλων θυρών ή παραθύρων έως 5.000€. Απαλλαγή 300€
 • Πτώση δέντρων, κλαδιών, ηλεκτρικών στύλων
 • Κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, αποθήκευσης & επανεγκατάστασης του ασφαλισμένου περιεχομένου λόγω ζημιάς, έως 3.000€
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Αστική ευθύνη του ενοικιαστή προς τρίτους για υλικές ζημιές από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Δαπάνες αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς έως 5.000€
 • Έξοδα άντλησης υδάτων έως 1.000€

Όλες οι προαναφερόμενες καλύψεις παρέχονται σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστηρίου & αφορούν μόνιμες κατοικίες.

Κόστος

Σπίτι 60 τ.μ. με 21.000€ αξία περιεχομένου εξασφαλίζεται για όλες αυτές τις καλύψεις μόνο με 50€ το χρόνο (περίπου 4€ το μήνα)!

Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε και κάλυψη σεισμού.

Τελικά, αξίζει να ρισκάρετε να πληρώσετε από την τσέπη σας ένα τεράστιο έξοδο λόγω ζημιάς ή είναι προτιμότερο να προστατεύσετε πολύ οικονομικά το περιεχόμενο του σπιτιού σας;

Σας αποστέλλουμε αναλυτική προσφορά ασφάλισης χωρίς καμία δέσμευση εκ μέρους σας!

Πάρτε προσφορά