Εξειδίκευση & Αξιοπιστία | 40 Χρόνια

Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης

Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ομαδικές Ασφαλίσεις

Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης καλύπτουν τις ανάγκες Υγείας, Ζωής, Ατυχήματος & Σύνταξης του ανθρωπίνου δυναμικού επιχειρήσεων ή σωματείων, συλλόγων, ενώσεων δημιουργώντας μία ασπίδα προστασίας.

Tailor Made λύσεις...

Η συνεργασία μας με 30 ασφαλιστικές εταιρίες μας δίνει την δυνατότητα:

 • Να σχεδιάσουμε λύσεις ομαδικής ασφάλισης σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας ή του συλλόγου σας
 • Να κάνουμε έρευνα αγοράς, επιλέγοντας την πιο συμφέρουσα λύση για εσας

Καλύψεις

 • Ασφάλιση Ζωής
 • Ασφάλιση Ατυχήματος (Θάνατος, ΜΟΑ/ΜΜΑ Ανικανότητα, ΙΦΕ, Απώλεια Εισοδήματος)
 • Ασφάλιση Υγείας (Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη, Παροχές Μητρότητας, Χειρουργικό Επίδομα)
 • Ασφάλιση Σύνταξης & Αποταμίευσης

Ειδική Παροχή 

Δίνουμε την δυνατότητα, σε όλους τους ασφαλισμένους με το ομαδικό συμβόλαιο,
να ασφαλίσουν το αυτοκίνητο ή το σπίτι τους σε προνομιακές τιμές!

Πάρτε προσφορά

με win-win όφελος για την επιχείρηση & τον εργαζόμενο!

Φοροαπαλλαγή για την Επιχείρηση

 • Τα ασφάλιστρα των ομαδικών ασφαλίσεων εκπίπτουν φορολογικά για την Επιχείρηση,
  διότι θεωρούνται παραγωγική δαπάνη (Ν. 4172/2013, Αρ. 14)

Ασφάλεια για τον Εργαζόμενο

 • Ικανοποίηση & Εξασφάλιση
 • Αύξηση της Παραγωγικότητας

Πάρτε προσφορά