Εξειδίκευση & Αξιοπιστία | 40 Χρόνια

Προφίλ

31 Δεκ

Προφίλ

Προφίλ | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Προφίλ | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Προφίλ | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Προφίλ | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ποιοι Είμαστε

Το όνομά μας είναι συνδεδεμένο με την ασφαλιστική αγορά, από το 1977, καθώς ο Κωνσταντίνος Α. Θεoδωρόπουλος υπήρξε Διευθυντής Τομέα Εργασιών της Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΦΟΙΝΙΞ», θυγατρικής του Ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος & νυν Groupama Ασφαλιστική.

Το 2012, ο Χρήστος Κ. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών & κάτοχος Diploma in Insurance από το Ε.Ι.Α.S. – Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ξεκίνησε τις εργασίες του γραφείου.

 

Aποστολή

Δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας, βάσει των αναγκών και των συμφερόντων τους, ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης με το μικρότερο δυνατό κόστος, καθώς συγκρίνουμε αντικειμενικά 30 ασφαλιστικές εταιρίες.

 

Διαφάνεια & Αξιοπιστία

Νομιμοποιητικά Στοιχεία

  • Αρ. Αδείας ΤτΕ: 100012283
  • Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123320316000
  • Αρ. Μητρώου Επιμελητηρίου Αχαΐας: 62038
  • Αρ. Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης: 16014793

Νομιμοποιητικά Έγγραφα

Επίσημο Μέλος