Εξειδίκευση & Αξιοπιστία | 40 Χρόνια

Το Μέλλον των Παιδιών μου

Το Μέλλον των Παιδιών μου | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Το Μέλλον των Παιδιών μου | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Παιδικό Αποταμιευτικό Πρόγραμμα

Εξασφαλίστε από σήμερα… τις σπουδές ή την επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού σας!

Τι θέλω...

Να δημιουργήσω ένα εγγυημένο χρηματικό κεφάλαιο για το παιδί μου,
για την κάλυψη των μελλοντικών του αναγκών, βάζοντας στην άκρη κάθε μήνα
ένα ποσόν ανάλογα με τις οικονομικές μου δυνατότητες!

Η λύση σε αυτό που θέλω είναι...

Ένα ολοκληρωμένο παιδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα:

  • Από αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρία
  • Γνωρίζοντας από σήμερα το εγγυημένο κεφάλαιο που θα πάρω για το παιδί μου στη λήξη του προγράμματος
  • Με δυνατότητα παύσης πληρωμής του ασφαλίστρου, εάν τα οικονομικά μου αλλάξουν
  • Όπου, εάν ως γονιός πάθω κάτι, το πρόγραμμα δεν θα σταματήσει, αλλά θα συνεχίσει να πληρώνεται από την ασφαλιστική εταιρία

Ξεκινήστε σήμερα... αποταμιεύοντας για το μέλλον του παιδιού σας!

Πάρτε προσφορά

Συχνές Ερωτήσεις


1. Να εξασφαλίσω το παιδί μου με αποταμιευτικό πρόγραμμα ή να αποταμιεύω μόνος μου στην τράπεζα;

2. Μπορώ να εξαγοράσω το πρόγραμμα όποτε θέλω;

3. Εκτός από το εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη του προγράμματος, θα πάρω και κάποιο επιπλέον ποσό;

Ξεκινήστε σήμερα... αποταμιεύοντας για το μέλλον του παιδιού σας!

Πάρτε προσφορά