Εξειδίκευση & Αξιοπιστία | 40 Χρόνια

Φιλικός
Διακανονισμός

11 Αυγ

Φιλικός
Διακανονισμός

Φιλικός Διακανονισμός | Θεοδωρόπουλος Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ο Φιλικός Διακανονισμός ή Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.) είναι η συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών που συμμετέχουν
σε αυτή, ώστε σε περίπτωση ατυχήματος, ο αναίτιος οδηγός να μπορεί να αποζημιωθεί άμεσα από την ασφαλιστική του εταιρία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού, καθώς και τις προϋποθέσεις αποζημίωσης
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, www.eaee.gr

Μητρώο Μελών Σ.Α.Π. 2019

1. INTERAMERICAN Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ

2. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

3. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

5. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

6. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.

7. GENERALI HELLAS A.A.E.

8. ΝP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ

9. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α

10. PRIME INSURANCE LTD

11. EURO INSURANCES LTD

12. AIG EUROPE LIMITED

13. Hellas Direct INSURANCE LTD

14. Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α

15. ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

16. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ

17. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

18. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.

19. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α

21. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ

22. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

23. EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ

24. ERGO Α.Α.Ε.Ζ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)

25. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

26. QIC EUROPE LTD (Από 01.12.2018)